Support Live

Følg med på instagram hvor vi sender Live support. Der kan du få svar og en visuel ide til hvordan du bruger magnetvipperne. Vi vil besvare alle spørgsmål, inden for den planlagte live session.

-       Live. Tidspunkter/datoer